"Учирт гурвалжин" ххк E-Mail:uchirtgurvaljin@gmail.com

"Учирт гурвалжин" ххк E-Mail:uchirtgurvaljin@gmail.com

Wednesday, 9 December 2015

ХАЙБРИД МАШИНЫ ХЯНАХ ДЭЭР ГАРДАГ АНХААРУУЛАХ ТЭМДЭГ


Хайбрид системийн хэвийн бус байдлыг зарим машинд гурвалжин дотор анхааруулах тэмдгээр илэрхийлдэг. Холбогдох арга хэмжээг арын баганаас хараарай.